Mayur Kala Maviya Rayon Kurtis

KURTIS WHOLESALE CATALOG

Selling Price: ₹395/- Per Pcs
Full Catalog price : ₹3160
Catalog Pcs : 8
Moq : Minimum Order Full Catalog, We Dont Sale Single Pc
Fabric : Heavy Quality Rayon ( L )


  Raj Bhuvar : +918866206721

  Mayur Bhuvar : +919033556687